Antalya’da 15 günlük sınırlama ve yasak..haberi oku

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, pandemiyi gerekçe göstererek, il genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem/etkinlik programlarına sınırlama getirdi. Bazı etkinlikler ise tamamen yasaklandı.

30 Haziran 2020 Salı, 09:45
Antalya’da 15 günlük sınırlama ve yasak..haberi oku

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelinde tek sıra sınırlama ve yasak getirdi. Türkiye’de yükselen olay sayısına işaret edilen kararda, toplu yürüyüşlerle açık sema toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama benzeri etkinlikler 15 vakit süreyle yasaklandı.

STAND AÇMAK, BİLDİRİ DAĞITMAK YASAK

Kentte ayrıca, açık alanlarda, yasamsal ara kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın dağılmasına Kapı aralayacak şekilde çadır kurma, bildiri/broşür/stiker dağıtma, stand açma benzeri eylemlere de 15 vakit müsaade edilmeyecek.

BASIN AÇIKLAMASINA SINIRLAMA

Kararda kent genelinde gerçekleştirilmesi tasarilanan medya izahlarına da sınırlama getirildi. bunun için göre; medya izahları Yalnızca izahı yapacak kuruluşun binasının içinde veyahut önünde 50 kişiyi geçmeyecek şekilde ve yasamsal ara kaidelerine ahenk gösteren olarak yapılabilecek.

Getirilen yasaklara uymayanlara ise “Kabahatler Kanunu’na” uyarınca 392,00 Lira yönetimsel kazanç cezası uygulanacağı ifade edildi.

 İŞTE O KARAR:

“Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde de takriben 197.000 vatandaşımızın hastalanmasına ve 5.097 vatandaşımızın vefat etmesine neden var olan Koronavirüs (Covid-19) salgınının, yaz aylarının gelmesiyle çogalma eğilimi gözlenen toplu eylem/etkinlikler hasebiyle başka kişilere de bulaşması rizikosu taşıdığı değerlendirildiğinden, Anayasa’nın 34. maddesindeki “Herkes, evvelce destur almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen etme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, ulusal güvenlik, halk düzeni, hatali işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veyahut başkalarının dogruluk ve özgürlüklerinin savunması emeliyle ve yasayla sınırlanabilir.” hükmü gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi dikkate alınarak, var halk düzeninin korunması, halk sıhhatinin tehlikeye atılmaması ve salgınının yayılmasının önlenmesi emeliyle İhtiyaç duyulan kararların alınması ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi dikkate alınarak, var halk düzeninin korunması, halk sıhhatinin tehlikeye atılmaması ve Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla;

1. İlimiz genelinde siyasi partiler, sendikalar, iş kuruluşları, dernekler ve başka sivil cemiyet kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem/etkinlik programları kapsamında siyasi partiler, sendikalar, iş kuruluşları, dernekler ve başka sivil cemiyet kuruluşlarına yapılması muhtemel ziyaretlerde yasamsal ara kaidenine ahenk gösteren devinim edilmesinin sağlanmasına,

2. İşbu karar tarihinden bu yana 15 (onbeş) vakit süreyle, İlimizde yapılması tasarilanan medya açıklamalarının, Yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil cemiyet kuruluşu binalarının içinde veyahut önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve yasamsal ara kaidelerine ahenk gösteren olarak yapılabileceğine,

3. Toplu yürüyüşler ile açık sema toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama benzeri etkinliklerin hastalığın dağılmasına neden olma rizikosu bulunduğundan, işbu karar tarihinden bu yana 15 (onbeş) vakit süreyle İlimizde bu tür etkinliklere müsaade edilmemesine,

4. İşbu karar tarihinden bu yana 15 (onbeş) vakit süreyle İlimiz genelinde ve açık alanlarda, yasamsal ara kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın dağılmasına Kapı aralayacak şekilde çadır kurma, bildiri/broşür/stiker dağıtma, stand açma vb. eylemlere müsaade edilmemesine,

5. Yukarıda anlatilan hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri tarafından yapılmasına,

6. İl genel Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması seklinde ve her defasinda ayrı ayrı olmak üzere;

a) genel Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerinde anlatilan miktarda,

b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 392,00 Lira yönetimsel kazanç cezası uygulanmasına,

c) Türk karar Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere ters Davranma başlıklı 195. maddesinde bulunan “… görevli makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan tek seneye civarindan mapus cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu karara uymayan kişilerin, haklarında İhtiyaç duyulan adli işlemler onay ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

İl genel Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı genel Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 29.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.”

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
Dumanbet