Konya’da 3.6 büyüklüğünde deprem! Son depremler listesi…..haberi oku

AFAD, merkez üssü Konya’nın Emirgazi ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti. Saat 21.22’deki deprem yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti.

22 Eylül 2020 Salı, 23:45
Konya’da 3.6 büyüklüğünde deprem! Son depremler listesi…..haberi oku

Kandilli Rasathanesi ise 21.22’de alana gelen depremin ortada üssünü Niğde’nin Bor kazasi Obruk mahallesi olarak açıklarken, depremin 3.4 büyüklüğünde ve yerin takriben 5 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Konya’daki zerzele döneminden evvel ise Niğde, Malatya, Elazığ ve Muş sehirlerinde de minik çaplı depremler yaşandı.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve zerzele Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ nihayet DEPREMLER LİSTESİ

AFAD nihayet DEPREMLER LİSTESİ

ORTA ANADOLU KITA İÇİ FAY SİSTEMİ DİRİ FAYLARI

Orta Anadolu Ova Bölgesi, kuzeyde KAFZ, doğuda DAFZ, güneyde Ege Kıbrıs Yayı ve batıda Ege Açılma Sistemi arasında kalmış geniş tek bölgeyi kapsar. Bu alanda KD-GB ve KB-GD doğrultulu bağımsız doğrultu atımlı faylar ile KAFZ ve DAFZ’den ayrılan faylar bulunur.

Tuzgölü (Konya) Fayı: Tuzgölü’nün doğusunda, Kulu KD’su ile Bor arasında uzanan takriben 180 kilometre uzunlukta, KB-GD genel gidişli fay Tuzgölü fayı (Şengör 1980, Şaroğlu vd. 1987), Şereflikoçhisar-Aksaray fayı (Uygun 1981) olarak adlandırılmıştır. Tuzgölü fayının Kulu KD’su ile Boğazkaya köyü (Aksaray) arasında uzanan 100 km’lik bölümü morfolojik olarak doğudan Tuzgölü’nü sınırlamaktadır. 21.4.1983 Kulu-Köşker depremi, bu bölümün batı ucunda olmuş ve Kulu ile Bala ilçelerine bağlı Köşker, Karahamzalı, Aktaş ve Abdülgediği köylerinde hasar yapmıştır.

Çok Daha önceki tarihsel kayıtlarda Şereflikoçhisar ve Aksaray’ı yıkan hatri sayilir büyüklükte depremlerin olduğu görülmektedir. Şaroğlu vd. (1987), morfolojik bilgilere göre Tuzgölü fayı’nın bu şimal bölümünün mümkün canlı olduğunu belirtmişlerdir. Tuzgölü fayının cenup bölümü, takriben 80 kilometre uzunlukta olup, Boğazkaya (Aksaray) ile Bor arasında uzanır. Fay, bu kisimda K42B gidişlidir ve Boğazkaya ile Altunhisar arasında morfolojik olarak çok belirgindir. Şaroğlu vd. (1987), Tuzgölü fayının sağ yönlü doğrultu atım bileşenli eğim atımlı fay olduğunu, ama bölgesel tektonik rejime göre eğim atımın zit fay olması gerektiğini söylemektedirler.

Kilbasan-Hotamiş Gölü (Konya) Fay Zonu: Karaman kuzeyinde, takriben 25 kilometre uzunlukta, ani çok faydan oluşan KKB-GGD gidişli fay zonu Kılbasan-Hotamışgölü (Konya) fay zonu olarak adlandırılmıştır (ġaroğlu vd. 1987). Bu zonun iki mühim fayından birisi, Madenşehri-Eğilmez köyleri arasında uzanan takriben 10 kilometre uzunlukta, ortası çöken mercek şekilli tek faydır (Şaroğlu vd. 1987). Bu zonun başka fayı, Uzunkuyu-Firuz arasında uzanan takriben 5 kilometre uzunlukta, K-G gidişli tek faydır (Şaroğlu vd. 1987). Alüvyonlar içinden geçen fayın doğu tarafı yüksekte bulunmaktadır.

Kılbasan-Hotamışgölü fay zonunun ikincisi, Adakale-Süleymanhacı köyleri arasında uzanan takriben 8.5 kilometre uzunlukta, K10B gidişli faydır. Şaroğlu vd. (1987), normal fay karakterinde var olan bu iki fay arasında bulunan Acıgöl’ün fay denetiminde gelişmiş tektonik kökenli tek göl olduğunu belirtmektedir. araştırmacılar, morfolojik bilgilere ve Pliyo-Kuvaterner ihtiyar birimleri kesmelerine bağlı olarak,fayın canlı olduğunu ileri sürmektedirler.

Aksaray Boğaziçi Üniversitesi zerzele Elazığ Google Karaman Konya Malatya Muş Niğde nihayet depremler
nihayet güncelleme: 22:37 22.09.2020
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
Dumanbet