Yargıtay’dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek..haberi oku

Bir işçinin davası üzerine milyonlarca özel sektör çalışanının ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, Cumaretesi günün iş günü sayılıp sayılmamasında kararı işverenin vereceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, iş ya da toplu sözleşmede iş yerinde Cumartesi gününün hafta tatili düzenlenmemesi halinde iş günü olarak kabul edileceğine dikkat çekti.

19 Nisan 2021 Pazartesi, 03:17

İş Mahkemesi’ne müracaat eden işçi, çok çalışma ve hafta tatili ücreti alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istek etti. Davalı, davanın reddini istek etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Taraflar kararı istinafa götürünce devreye Bölge Adliye Mahkemesi haklar Dairesi girdi.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Daire, taraf avukatlarının itirazlarını reddetti. Bu sefer davacı kararı temyiz etti. Dava dosyasını tekrar değerlendiren Yargıtay 9. haklar Dairesi, emsal nitelikte tek karara imzasini attı. Kararda; davalı iş yerinde haftanın 5 gününün iş bugünü olduğu ve Cumartesi ve sektör günleri çalışıldığında bu çalışmanın hafta tatili çalışması olduğu onay edilerek hesaplama yapıldığı vurgulandı.

“ÇALIŞMA GÜNLERİNİ BELİRLEMEK İŞVERENİN YÖNETİMİNDE”

İş yerinde normalde cumartesi günleri çalışılması veyahut çalışılmaması işverenin yönetim hakkından kaynaklandığının altı çizildi. Yargıtay kararında şöyle denildi:

“Eğer ferdi veyahut toplu iş sözleşmesinde cumartesi gününün açıkça hafta tatili (akdi tatil) olduğu düzenlenmemiş ise o gününün iş bugünü sayılması gerektiği, davalı iş yerinde ise haftanın 6 gününün iş günü, tek gününün hafta tatili olduğunun kabulü gerektiği neticenine varılmıştır. bu yüzden Mahkemece cumartesi ve sektör gününün hafta tatili olarak onay edilmesi hatalıdır. Yine, bu hesaplama yoluna göre çok çalışma fiyatinin davacı yararına değişmesi halinde, davacının çok çalışmalarının hafta tatili olarak hesaplandığı dikkate alınarak bu istikametten davalı yararına usuli kazanılmış dogruluk oluşmayacağı onay edilmeli. Temyiz olunan İş Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, dosyanın kararı veren evvel derece mahkemesine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kaynak: İhlas havadis Ajansı

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
Dumanbet